คำถาม : สบู่เหลว แชมพู
  • 1. อยากทราบวิธีการสกัดใบย่านาง ใบรางจืด ใบมะรุม ใบสะเดา สำหรับทำสบู่ก้อน สบู่เหลว และเเชมพู เพื่อให้ได้สารสกัดมากที่สุด เช่น สกัดด้วยน้ำ น้ำมัน หรือเอทิลแอลกอฮอล์
    2. ขอรบกวนถามสัดส่วนของการน้ำสารดังกล่าวไปทำสบู่ ของสมุนไพรแต่ละตัวค่ะ

  • Date : 29/6/2561 11:12:00
คำตอบ : 1.ย่านาง รางจืด สามารถสกัดโดยใช้น้ำ ส่วนมะรุมและสะเดาใช้ส่วนน้ำมันซึ่งได้จากการบีบอัดเมล็ด ในการสกัดสารเพื่อนำมาใช้กับเส้นผมนั้น ควรหลีกเลี่ยงการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ เนื่องจากหาไม่สามารถกำจัดตัวทำละลายออกได้หมด อาจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับหนังศรีษะและเส้นผมได้

2. สำหรับปริมาณที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับสูตรของผู้ผลิตแต่ละเจ้า ซึ่งต้องอาศัยการทดสอบปรับเปลี่ยนเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมว่าควรใส่ตัวใดมากหรือน้อย แต่โดยหลักการเติมสมุนไพรในสูตรสบู่จากหนังสือคู่มือการผลิตเครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชนจะมีหลักการดังนี้

- สารสกัดน้ำ ให้ทดแทนในส่วนน้ำ ลดปริมาณน้ำที่ใช้ตามน้ำหนักของสารสกัดที่เติมเข้ามา ขนาดสูงสุดที่ใช้ได้ คือ แทนที่ปริมาณน้ำทั้งหมดในสูตร แต่ในกรณีที่เป็นน้ำคั้นพืชที่ไม่สามารถทนความร้อนได้ ไม่ควรใช้แทนที่น้ำทั้งหมด เพราะความร้อนอาจะทำลายสารสำคัญต่างๆ ในสารสกัดได้ อย่างไรก็ตาม การใช้สารสกัดน้ำต้องระวังเรื่องการปนเปื้อนเชื้อรา เมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานาน
- สารสกัดในน้ำมัน ให้ใช้แทนที่ส่วนน้ำมันที่ใช้ โดยไม่ต้องลดปริมาณด่าง
- สารสกัดแอลกอฮอล์ สามารถเติมตามเปอร์เซนต์ที่ต้องการ โดยไม่ต้องปรับสัดส่วนสูตร โดยให้เติมภายหลังผสมสบู่กับน้ำด่างเข้าด้วยกันแล้ว
- ผงสมุนไพรสด ให้เติมสมุนไพรภายหลังผสมสบู่กับด่างเข้าด้วยกันแล้ว โดยไม่ต้องปรับลดสัดส่วนสูตร