คำถาม : สมุนไพรช่วยขับนิ่วในไต
  • ผู้สูงอายุเป็นนิ่วในไต ไม่อยากผ่าตัด มีสมุนไพรใดช่วยขับนิ่วในไตได้บ้าง
  • Date : 25/6/2561 16:39:00
คำตอบ : จากการสืบค้นงานวิจัยยังไม่พบสมุนไพรชนิดใดมีฤทธิ์ขับนิ่วในไต แต่มีรายงานว่าสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยว เช่น กระเจี๊ยบแดง มะขาม มะนาว อาจช่วยป้องกันการเกิดนิ่วในไตได้ เนื่องจากสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวจะมีกรดซึ่งช่วยลดระดับของแคลเซียมในปัสสาวะ มีการศึกษาให้อาสาสมัครดื่มน้ำกระเจี๊ยบแดง ที่เตรียมจากกระเจี๊ยบผง 16 - 24 ก. หรือน้ำมะนาววันละ 85 ซีซี พบว่ามีผลลดปริมาณครีตินีน (creatinine) กรดยูริก (uric acid) ซิเตรท (citrate) ทาเทรท (tartrate) แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียมและฟอสเฟตในปัสสาวะของผู้ป่วยลง แต่ไม่มีผลต่อระดับ oxalate ในปัสสาวะ ซึ่งฤทธิ์เหล่านี้อาจช่วยป้องกันการเกิดนิ่วในไตในอนาคตได้
อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้สมุนไพรเหล่านี้หากผู้ป่วยที่มีอาการทางโรคไตอื่นๆ ร่วมด้วย เนื่องจากไตทำหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกาย การใช้สมุนไพรเสริมอาจจะยิ่งไปเพิ่มภาระให้ตับและไตทำงานมากขึ้น และยังทำให้ระดับอิเล็คโตไลต์ในร่างกายผิดปกติ ซึ่งอาจก่อให้อาการของโรครุนแรงยิ่งขึ้นค่ะ