คำถาม : สรรพคุณกระชายเหลือง
  • สรรพคุณกระชายเหลือง
  • Date : 23/6/2561 16:19:00
คำตอบ : กระชาย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ รูมาตอยด์ เกาท์ ช่วยขับลม แก้ท้องอืด ปวดท้อง และโรคกระเพาะ โดยมีรายงานฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สัมพันธ์กับการช่วยลดอาการปวดข้อคือ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยพบว่าสารสกัดจากรากกระชายและสารสำคัญที่พบมีฤทธิ์ลดการอักเสบในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบที่หู นอกจากนี้มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสารสื่อกลางการอักเสบ ได้แก่ nitric Oxide (NO), prostaglandin E2 (PGE2), tumour Necrosis Factor Alpha (TNF-α), interleukin-1β (IL-1β), และ interleukin-6 (IL-6) และสาร cardamonin ที่พบในกระชายมีฤทธิ์ลดอาการปวด อักเสบและการทำลายข้อในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์