คำถาม : ลูกยอ
  • อยากทราบข้อมูลสรรพคุณทางยา ของลูกยอ ครับ
  • Date : 18/6/2561 16:49:00
คำตอบ : ยอบ้าน (Indian mulberry, noni) ชื่อวิทยาศาสตร์ Morinda citriforia Linn. สรรพคุณแผนโบราณ: ใบ แก้ท้องร่วง ขับลม บำรุงธาตุ ผล แก้อาเจียน ขับลม บำรุงธาตุ เมล็ด ใช้เป็นยาระบาย เปลือก ใช้เป็นยาฝาดสมาน ราก ใช้เป็นยาระบาย การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า ยอมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ต้านมะเร็ง ระงับอาการเจ็บปวด ต้านเนื้องอก ต้านอนุมูลอิสระ แต่ทั้งหมดยังเป็นการศึกษาในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเท่านั้น สำหรับการศึกษาทางคลินิกพบว่าน้ำคั้นลูกยอช่วยระงับอาการอาเจียนในผู้ป่วยมาลาเรีย แต่การดื่มน้ำลูกยออาจทำให้เกิดภาวะคั่งของโปแตสเซียม หากโปแตสเซียมในเลือดสูงเกินไป จะมีผลทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อไม่มีแรงและเกิดอัมพาต และจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ หรือเกิดอาการเจ็บหัวใจได้ นอกจากนี้ยังพบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยไตวายที่ใช้น้ำลูกยอ โดยพบว่ามีค่าโปแตสเชียมในเลือดสูง ดังนั้นจึงควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการใช้น้ำคั้นจากลูกยอในผู้ป่วยโรคไตและโรคหัวใจ