คำถาม : การสกัดสารจากเครื่องเทศ
  • การสกัดสารจากเครื่องเทศ เช่น กระเทียม อบเชย ตะไคร้ เพื่อจะนำสารที่ได้ไปประยุกต์กับอาหารคน สัตว์ สามารถใช้ตัวทำละลายใดบ้าง เพื่อความปลอดภัย
  • Date : 15/6/2561 16:37:00
คำตอบ : การจะเลือกวิธีการสกัดและตัวทำละลายชนิดใด ขึ้นอยู่กับสารสำคัญที่ต้องการสมุนไพรนั้นๆ และสารสำคัญนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร รวมถึงต้องการนำสารนั้นไปทำผลิตภัณฑ์ใดต่อ เนื่องจากกรรมวิธีการสกัดและการเลือกตัวทำลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามสมุนไพรที่เลือกมาข้างต้น คือ กระเทียม อบเชย ตะไคร้ สามารถเลือกใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดและมีความความปลอดภัย คือ นำไปอบ จากนั้นนำมาบดเป็นผง แล้วจึงนำไปผสมในผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป หรือการสกัดด้วยตัวทำละลายโดยทั่วไปจะใช้น้ำ หรือน้ำผสมเอทานอลเป็นตัวทำละลาย แล้วค่อยระเหยตัวทำละลายออก และหากต้องการสกัดแค่น้ำมันหอมระเหยสามารถสกัดได้ด้วยการกลั่นด้วยไอน้ำ