คำถาม : สารสกัดทานาคา
  • สารสกัดทานาคาต้องสกัดด้วยวิธีไหนถึงจะได้สารสกัดที่มีคุณภาพ
  • Date : 15/6/2561 16:31:00
คำตอบ : สารสำคัญที่พบในทานาคา คือ สาร marmesin ซึ่งมีฤทธิ์ต้านแสงอัลตร้าไวโอเลต สามารถสกัดได้โดยใช้ตัวทะลายเป็นเมทานอล:คลอโรฟอร์ม อัตราส่วน 1:1 (1) และพบการศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากทานาคาโดยใช้ตัวทำละลายที่แตกต่างกัน ได้แก่ เฮกเซน, ไดโคลอโรมีเทน, เอธิลอะซีเตท, เมทานอล, 85%เอทานอล และน้ำ พบว่าสารสกัดที่ให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุดคือสารสกัด 85%เอทานอล ส่วนสารสกัดไดคลอโรมีเทนออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ดีที่สุด แต่สารสกัดน้ำและสารสกัดเทานอลแสดงความเป็นพิษต่ำที่สุด และสารสกัดน้ำให้ผลค่อนข้างดีในฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และให้ฤทธิ์ปานกลางในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (2) ทั้งนี้ในการจะเลือกวิธีการสกัดและตัวทำละลายชนิดใด ขึ้นอยู่กับสารสำคัญที่ต้องการสมุนไพรนั้นๆ และสารสำคัญนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร รวมถึงต้องการนำสารนั้นไปทำผลิตภัณฑ์ใดต่อ เนื่องจากกรรมวิธีการสกัดและการเลือกตัวทำลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของผลิตภัณฑ์ สำหรับวิธีการสกัดสารนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสกัดสารโดยใช้การหมัก (merceration) การสกัดสารแบบต่อเนื่อง (percolation) การสกัดแบบใช้ soxhlet เป็นต้น

Ref :
1. Joo SH, Lee SC, Kim SK. UV absorbent, marmesin, from the bark of Thanakha, Hesperethusa crenulata L. J Plant Biol. 2004;47(2):163-5.
2. Wangthong S, Palaga T, Rengpipat S, Wanichwecharungruang SP, Chanchaisak P, Heinrich M. Biological activities and safety of Thanaka (Hesperethusa crenulata) stem bark. J Ethnopharmacol. 2010;132(2):466-72.