คำถาม : สารสกัดจากใบหูเสือ
  • สารสกัดจากใบหูเสือสามารถไล่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตั๊กแตน หรือแมลงศัตรูพืช ได้หรือไม่
  • Date : 18/5/2561 16:15:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยพบว่าน้ำมันหอมระเหยของเนียมหูเสือ มีฤทธิ์ฆ่ามอดข้าวสาร หรือด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae) และการปลูกเนียมหูเสือร่วมกับพืชอื่น ได้แก่ โรสแมรี่ กะเพรา โหระพา ร่วมกับใช้ยาฆ่าแมลง สามารถควบคุมจำนวนของเพลี้ยไฟ (Thrips tabaci) ได้ แต่ยังไม่พบรายงานในเพลี้ยกระโดด หรือตั๊กแตน

Ref :
- Kumar R; Tiwari SN. Fumigant toxicity of some plant oils against S. Oryzae, R. Dominica and T. castaneum in stored wheat. Pestology 2011;35(2):43-5.
- Cabrera-Asencio I, Velez AL. Companion crops and insecticides to control populations of Thrips tabaci L. and Liriomyza trifolii B. in onion. Journal of agriculture of the university of Puerto rico 2006;90(1-2):115-23.