คำถาม : การทำสารสกัดกระเทียม
  • สกัดกระเทียมวิธีไหนดีที่สุด ถ้าใช้โพรไพลีนไกลคอลสกัดได้หรือไม่ ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่
  • Date : 18/5/2561 16:12:00
คำตอบ : วิธีการสกัด ขึ้นอยู่กับว่าต้องการสกัดสารสำคัญใดจากกระเทียม และสารสำคัญนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร เช่น สารมีขั้ว สารกึ่งมีขั้ว หรือสารไม่มีขั้ว (ไม่ละลายน้ำ) อย่างไรก็ตามสารในกระเทียมสามารถสกัดได้ด้วยหลายวิธี เช่น การสกัดด้วยการกลั่นด้วยน้ำ และการหมักในตัวทำละลายเช่นแอลกอฮอล์ และเอทิลอะซิเตต เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ คุณสามารถมาสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานฯ