คำถาม : น้ำมะนาวรักษาโรคไตได้จริงไหม
  • น้ำมะนาว รักษาโรคไต ช่วยระบาย และล้างไขมันในเลือดได้จริงไหมคะ ผู้ป่วยไตระยะที่สามทานได้ไหมคะ
  • Date : 18/5/2561 16:11:00
คำตอบ : น้ำมะนาวมีกรดซิตริกซึ่งช่วยลดระดับของแคลเซียมในปัสสาวะ ป้องกันการเกิดนิ่วในไตได้ แต่ไม่ได้ช่วยรักษาโรคไต และการกินน้ำมะนาวหรือผลไม้พวกส้มปริมาณมากในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่า เนื้องจาก ในมะนาวหรือผลไม้พวกส้ม มีปริมาณโพแทสเซียมสูง ในคนไขโรคไตวายจะทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงได้ และมีผลทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคไตวาย การรับประทานอาหารหรือสมุนไพรควรจะมีความระมัดระวัง ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์แผนปัจจุบันอย่างใกล้ชิด และไม่แนะนำให้ใช้สมุนไพรเสริมในการรักษาอาการ เนื่องจากไตทำหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกาย การใช้สมุนไพรเสริมอาจจะยิ่งไปเพิ่มภาระให้ตับและไตทำงานมากขึ้น และยังทำให้ระดับอิเล็คโตไลต์ในร่างกายผิดปกติ ซึ่งอาจก่อให้อาการของโรครุนแรงยิ่งขึ้น ส่วนผลของน้ำมะนาวอาจช่วยระบายได้ในบางคนเนื้องจากมีรสเปรี้ยว สำหรับผลล้างไขมันในเลือด มีการศึกษาทางคลินิกพบว่า น้ำมะนาวฝรั่ง (lemon) มีผลลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครได้ นอกจากนี้มีการศึกษาในหนูพบว่ามะนาวและเลมอนช่วยลดระดับคอเลอเตอรอลในเลือดได้

Ref : ฐาน PHARM