คำถาม : น้ำตะไคร้ใบเตยแก้โรคเก๊าท์ได้จริงไหม
  • น้ำตะไคร้ใบเตย แก้โรคเก๊าท์ได้จริงไหม ผู้ป่วยโรคไตระยะที่สามทานได้ไหม
  • Date : 18/5/2561 16:10:00
คำตอบ : จากข้อมูลงานวิจัยยังไม่พบรายงานเกี่ยวกับฤทธิ์ในการรักษาโรคเก๊าท์ หรือขับกรดยูริคของตะไคร้และเตย ดังนั้นจึงยังไม่สามารถบอกได้ว่ารักษาเกาท์ได้จริงหรือไม่ และยังไม่พบรายงานความเป็นพิษต่อไต การทานเป็นน้ำอาจสามารถดื่มในปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน (1-2 แก้วต่อวัน) ระหว่างมื้ออาหาร แต่ไม่ควรดื่มติดต่อเป็นเวลานานๆ เพราะอาจส่งผลต่อการทำงานของไตได้