คำถาม : สมุนไพรตรีกฏก
  • สมุนไพรตรีกฏก ประกอบด้วยอะไรบ้างคะ ใช้อย่างละเท่าไหร่คะ
  • Date : 11/5/2561 16:00:00
คำตอบ : ตรีกฏกเป็นยาแผนโบราณมหาพิกัดซึ่งใช้ในวสันตฤดู (ฤดูฝน) มีส่วนประกอบของสมุนไพร 3 ชนิด คือ เหง่าขิงแห้ง, เมล็ดพริกไทย และผลดีปลี โดยมีอัตราส่วนของสมุนไพรทั้งสามชนิดแตกต่างกันไปตามกองสมุฏฐานโรค ในกรณีตํารับปิตตะสมุฏฐาน (ป่วยด้วยธาตุไฟในฤดูฝน) อัตราส่วนของสมุนไพรจะเป็น 12:8:4 ตํารับวาตะสมุฏฐาน (ป่วยด้วยธาตุลมในฤดูฝน) มีอัตราส่วนของสมุนไพรคือ 4:12:8 และตํารับเสมหะสมุฏฐาน (ป่วยด้วยโรคธาตุน้ำในฤดูฝน) มีอัตราส่วนของสมุนไพรคือ 8:4:12