คำถาม : ยาห้าราก
  • ทำไมห้ามใช้ยาห้ารากในคนไข้ที่สงสัยไข้เลือดออกในเมื่อสรรพคุณไม่มีผลต่อเกร็ดเลือด
  • Date : 27/4/2561 17:23:00
คำตอบ : ที่ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออกค่ะ