คำถาม : ทดลองสกัดด้วยวิธี soxhlet
  • ในการทดลองสกัดด้วยวิธี soxhlet เราสามารถหาตัวทำละลายที่สูญเสียไปได้อย่างไรคะ
  • Date : 11/4/2561 12:47:00
คำตอบ : Soxhlet extraction เป็นวิธีการสกัดแบบต่อเนื่องโดยใช้ตัวทำละลายที่มีจุดเดือดต่ำ การสกัดทำได้โดยให้ความร้อนจนตัวทำละลายระเหยขึ้นไปแล้วกลั่นตัวลงมาใน thimble ซึ่งบรรจุตัวอย่างไว้ เมื่อสารที่สกัดได้สูงถึงระดับกาลักน้ำ สารสกัดจะไหลกลับลงมาใน flask วนเวียนเช่นนี้จนกระบวนการสกัดสมบูรณ์ ซึ่งเท่ากับตัวทำละลายอยู่ในระบบปิดขณะทำการสกัด ไม่เกิดการสูญเสีย ใส่ไปในปริมาณเท่าใด ก็จะคงอยู่เท่านั้น จนกว่าจะนำสารสกัดที่ได้ไปกำจัดตัวทำละลายออกในขั้นตอนการทำให้สารสกัดเข้มข้น