คำถาม : สมุนไพรอะไรที่ช่วยเสริมสร้าง L - Arginine
  • อยากจะถามว่ามีสมุนไพรอะไรที่ทานแล้วจะช่วยเสริมสร้าง L - Arginine ในร่างกายได้เป็นอย่างดี
  • Date : 31/3/2561 16:40:00
คำตอบ : อาหารที่อุดมไปด้วย arginine คือพืชและสัตว์ที่มีโปรตีน เช่น
- เนื้อสัตว์ ส่วนที่เป็นเนื้อแดง เนื้อจากสัตว์ปีก รวมทั้ง อาหารทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน กุ้ง และปู
- ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง โปรตีนจากถั่วเหลือง รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง almonds, walnuts, hazelnuts และ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ Brazil nuts, pistachios ,pecans และ งา
- เมล็ดพืชที่ไม่ขัดสี (Whole Grains) รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชที่ไม่ได้ขัดสี เช่น ขนมปัง พาสต้า ข้าวสาลีที่ไม่ได้ขัดสี
- ผักโขม (Amaranthus viridis) อุดมไปด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด เช่น lysine, arginine, histidine, cystine, phenylalanine, leucine, isoleucine, valine, threonine, methionine, tyrosine เป็นต้น
- แตงโม โดยมีรายงานว่า สาร citrulline จากแตงโม สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในการสร้าง arginine ได้ ปัจจุบันถูกนำไปพัฒนาเป็นเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วขึ้น

Ref :
- บทความจาก https://goo.gl/38XPtk
- Md. Reyad-ul-Ferdous et al. Present biological status of potential medicinal plant of Amaranthus viridis: A Comprehensive review. AJCEM 2015; 3(5-1): 12-7.
- บทความ บอกกล่าวเล่าเรื่องสมุนไพร : แตงโม ผลไม้คลายร้อน