คำถาม : เห็ดหลินจือ
  • เห็ดหลินจือ ออกฤทธิ์เหมือน ฮอร์โมนเอสโตรเจน ใช่หรือไม่คะ เพราะเห็นมีการใช้ในผู้หญิงวัยทองเพื่อปรับฮอร์โมน แต่ในขณะเดียวกันก็มีการใช้ในการรักษาเนื้องอกมดลูก(ซึ่งควรหลีกเลี่ยงฮอร์โมนเอสโตรเจน) บางรายก็มีขนาดเล็กลง (จากโฆษณา) จึงอยากทราบว่า สรุปว่า ในผู้ที่เป็นเนื้องอกมดลูก มีความปลอดภัยในการใช้เห็ดหลินจือหรือไม่คะ ขอทราบข้อมูลโดยละเอียดหรือแหล่งข้อมูลที่อ่านต่อได้ด้วยค่ะ
  • Date : 30/3/2561 16:33:00
คำตอบ : มีงานวิจัยจำนวน 1 รายงานที่ระบุว่าสารสกัดเอทานอลของเห็ดหลินจือมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน แต่ยังเป็นเพียงการศึกษาในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองค่ะ
เอกสารอ้างอิง: Shimizu K,Liu J,Miyamoto I,Et Al. The preventative effect on benign prostatic hyperplasia and osteoporosis by Ganoderma lucidum. foods & food ingredients journal of japan 2006;211(2),124-33.
ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยเป็นจำนวนมากที่ระบุว่าเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ซึ่งกลไกที่เกี่ยวข้องคือ ฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทาน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ แต่ยังเป็นเพียงการศึกษาในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองค่ะ ซึ่งหากต้องการดูรายงานการวิจัย แนะนำให้มาสืบค้นที่สำนักงานฯ ค่ะ
ในส่วนของความปลอดภัย อาจต้องระมัดระวังในคนที่แพ้สปอร์เห็ด ซึ่งคุณสามารถอ่านข้อมูลความปลอดภัยของเห็ดหลินจือ ได้ตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะ
บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน: ผลิตภัณฑ์ เห็ดหลินจือ ปลอดภัยหรือไม่ ??
www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/370/ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ
และในขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าผู้ที่เป็นเนื้องอกมดลูก ห้ามใช้เห็ดหลินจือค่ะ แต่หากมีความกังวล ก็ไม่ควรใช้ค่ะ สำหรับข้อมูลทั่วไปของเห็ดหลินจือ ท่านสามารถอ่านได้ในบทความตาม Link ด้านล่างค่ะ
ผลงานวิจัยเพื่อสังคม: เห็ดหลินจือ จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/researchknowledge/article/19/เห็ดหลินจือจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์