คำถาม : การสกัดสารจากขิง
  • อยากทราบวิธีการสกัดสารจากขิงโดยใช้ water bath ต้องทำยังไงบ้างคะ
  • Date : 30/3/2561 16:26:00
คำตอบ : ตัวอย่างการเตรียมสารสกัดสมุนไพร
สกัดสมุนไพรตัวอย่างด้วยน้ำ
- เตรียมตัวอย่างสมุนไพรมาคัดเลือกสิ่งปลอมปน และบดให้เป็นผงละเอียด
- นำสมุนไพรที่บดเป็นผง น้ำหนัก 10 กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ 250 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่นปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขย่าเครื่องใน shaking waterbath ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
- กรองสารสกัดสมุนไพร ด้วยผ้าขาวบางผ่านเครื่องกรอง suction
- ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร ด้วยกระบอกตวง เก็บสารสกัดลงในหลอดทดลองพลาสติกที่มีฝาปิด นำไปเก็บที่ตู้ -70 องศาเซลเซียส
อย่างไรก็ตามการสกัดสมุนไพร ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสารใดจากสมุนไพร เช่น สกัดสาร gingerol จากขิงด้วยเอทานอล หรือสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ เป็นต้น ค่ะ

ที่มา : http://www.lib.kps.ku.ac.th/SpecialProject/Biological_Science/2551/Bs/SupattraKe/chapter3.pdf