คำถาม : ใบป่าช้าเหงา
  • ใบป่าช้าเหงารักษาอะไรได้บ้าง
  • Date : 29/3/2561 17:04:00
คำตอบ : ข้อมูลจากหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย ของ อาจารย์เต็ม สมิตินันทน์ ไม่มีสมุนไพรชื่อ ป่าช้าเหงา มีเพียงข้อมูลที่แชร์กันทางอินเตอร์เน็ตของต้นที่เรียกว่า ป่าช้าเหงา ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vernonia amygdalina หรือ ป่าเฮ่วหมอง หรือ หนานเฉาเหว่ย มีงานวิจัยระบุว่าสารสกัดน้ำของใบมีผลในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคเอดส์ (1) และมีบางงานวิจัยระบุว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง (2-3) ลดน้ำตาลในเลือด (4) ยับยั้งเชื้อมาลาเรีย และต้านอนุมูลอิสระ (5) แต่ส่วนใหญ่เป็นเพียงการทดสอบระดับเซลล์หรือสัตว์ทดลอง งานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ต่างๆ ในคนค่อนข้างน้อย ค่ะ

Ref :
1. Momoh MA, Muhamed U, Agboke AA, Akpabio EI, Uduma EO. Immunological effect of aqueous extract of Vernonia amygdalina and a known immune booster called immunace® and their admixtures on HIV/AIDS clients: a comparative study. Asian Pac J Trop Biomed 2012; 2(3):181–4.
2. Johnson W, Paul B. Tchounwou, Clement G. Yedjou. Therapeutic mechanisms of Vernonia amygdalina Delile in the treatment of prostate cancer. Molecules 2017;22(10):E1594.
3. Clement Yedjou, Ernest Izevbigie, Paul Tchounwou. Preclinical assessment of Vernonia amygdalina leaf extracts as DNA damaging anti-cancer agent in the management of breast Cancer. Int J Environ Res Public Health 2008;5(5):337–41.
4. Ekeocha PC, Fasola TR, Ekeocha AH. The effect of Vernonia amygdalina on alloxan induced diabetic albino rats. Afr J Food Sci Technol. 2012; 3(3): 73-77.
5. Ehimwenma Sheena Omoregie, Anirban Pal. Antiplasmodial, antioxidant and immunomodulatory activities of ethanol extract of Vernonia amygdalina del. Leaf in Swiss mice. Avicenna J Phytomed 2016; 6(2): 236–47.