คำถาม : สกัดสารอัลคาลอยด์จากบอระเพ็ด
  • จะสามารถสกัดสารอัลคาลอยด์จากบอระเพ็ดได้ยังไงบ้าง
  • Date : 28/3/2561 17:18:00
คำตอบ : การสกัดอัลคาลอยด์สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นกับคุณสมบัติของอัลคาลอยด์ที่ต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากค่ะ แนะนำให้มาสืบค้นงานวิจัยที่สำนักงานฯ หรือศึกษาจากหนังสือ “ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ” หรือศึกษาจากรายละเอียดตาม Link ที่แนบมานี้ค่ะ http://e-book.ram.edu/e-book/c/CH324(47)/CH324-7.pdf
หรือสามารถศึกษาได้จากรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร เช่น Choudhary MI, Ismail M, Ali Z, Shaari K, Lajis NH, Atta-ur-Rahman. Alkaloidal Constituents of Tinospora crispa. Nat Prod Commun. 2010 Nov;5(11):1747-50. จาก link
https://www.researchgate.net/profile/Zulfiqar_Ali12/publication/49736198_Alkaloidal_Constituents_of_Tinospora_crispa/links/0912f50f6b389a0c38000000/Alkaloidal-Constituents-of-Tinospora-crispa.pdf