คำถาม : ยอบ้าน
  • อยากทราบสรรพคุณของลูกยอบ้านว่ารักษาโรคอะไรโดยเฉพาะ และมีงานวิจัยไมค่ะ
  • Date : 27/3/2561 17:10:00
คำตอบ : ยอบ้าน (Indian mulberry, noni) ชื่อวิทยาศาสตร์ Morinda citriforia Linn วงศ์ Rubiaceae ชื่ออื่นๆ คือ มะตาเสือ, ยอ, ยอบ้าน, แยใหญ่ ยอเป็นพืชเมืองร้อนพบกระจายพันธุ์ในหลายพื้นที่เช่น มาเลเซีย ออสเตรเรีย อินเดีย ไทย เป็นต้น
สรรพคุณแผนโบราณ: ใบ แก้ท้องร่วง ขับลม บำรุงธาตุ ผล แก้อาเจียน ขับลม บำรุงธาตุ เมล็ด ใช้เป็นยาระบาย เปลือก ใช้เป็นยาฝาดสมาน ราก ใช้เป็นยาระบาย
องค์ประกอบทางเคมี พบสารกลุ่มไขมัน (lipid) เช่น กรดออกทาโนอิค (octanoic acid) สารกลุ่มโมโนเทอร์พีนไกลโคไซด์ (monoterpene glycosides) เช่น แอสเปอรูโลไซด์ (asperuloside) สารกลุ่มคูมาริน (coumarins) เช่น สโคโปเลติน (Scopoletin) สารกลุ่มแอนทราควิโนน (Anthraquinone) สารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharides) วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า ยอมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ต้านมะเร็ง ระงับอาการเจ็บปวด ต้านเนื้องอก ต้านอนุมูลอิสระ แต่ยังเป็นการศึกษาในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง
การทดลองทางคลินิกพบว่า น้ำคั้นลูกยอช่วยระงับอาการอาเจียนในผู้ป่วยมาลาเรีย แต่การดื่มน้ำลูกยออาจทำให้เกิดภาวะคั่งของโปแตสเซียม หากโปแตสเซียมในเลือดสูงเกินไป จะมีผลทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อไม่มีแรงและเกิดอัมพาต และจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ หรือเกิดอาการเจ็บหัวใจได้ นอกจากนี้ยังพบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยไตวายที่ใช้น้ำลูกยอ โดยพบว่ามีค่าโปแตสเชียมในเลือดสูง ดังนั้นจึงควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการใช้น้ำคั้นจากลูกยอในผู้ป่วยโรคไตและโรคหัวใจ
อ่านข้อมูลของยอเพิ่มเติมได้ในจุลสารข้อมูลสมุนไพรฉบับปีที่ 18(3) เมษายน 2544 สอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ 02-354-4327