คำถาม : มะกรูดกับผมร่วง
  • ส่วนไหนของมะกรูดที่รักษาอาการผมร่วง
  • Date : 14/3/2561 16:53:00
คำตอบ : น้ำคั้นจากผลมะกรูดที่ย่างไฟ นำมาหมักผมจะช่วยให้ผมนุ่มและช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้ค่ะ