คำถาม : สมุนไพรที่ใช้แทนเฮนน่า
  • มีสมุนไพรใดที่ใช้แทนเฮนน่า(ย้อมผม) บ้างครับ
  • Date : 14/3/2561 16:52:00
คำตอบ : สมุนไพรอื่นๆ นอกจาก เทียนกิ่ง (henna) ที่ใช้ย้อมผมได้มีหลายตัว เช่น อัญชัน มะขาม กะเม็งตัวเมีย ฝาง มังคุด เป็นต้น มีรายงานการวิจัยว่าสารสกัดจากมะขามป้อมและกะเม็งตัวเมียสามารถย้อมติดสีน้ำตาลเข้มและไม่ทำให้ผมหยาบกระด้าง สีติดทนนาน
ตัวอย่างงานวิจัย: สารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อม เมื่อนำมาย้อมเส้นผมที่ผ่านการฟอกสีด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 40% พบว่าจะให้สีผมเป็นสีน้ำตาลและทำให้เส้นผมหลังผ่านการย้อมไม่แข็งกระด้าง เมื่อนำสารสกัดนี้มาเตรียมเป็นตำรับครีมย้อมสีผมแล้วผสมรวมกับตำรับครีมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 6% (อัตราส่วน 1:1) จากนั้นนำไปย้อมผม พบว่าให้สีผมเป็นสีน้ำตาล เส้นผมหลังการย้อมแข็งกระด้างน้อย เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการติดทนนานของสี โดยการล้างและสระด้วยแชมพู นาน 4 สัปดาห์ พบว่าสีผมยังคงแตกต่างจากสีของกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ย้อมผม

อ้างอิง: ธนวรรณ สุวรรณสัญญา พจวรรณ ต่างพันธุ์. การพัฒนาตำรับสีย้อมผมจากพืช. โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2002.