คำถาม : สกัดเอาน้ำมันหอมระเหยด้วยเฮกเซน
  • ใช้เฮกเซนสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยได้ไหมคับ แล้วเราจะแยกน้ำมันออกจากฮกเซนโดยวิธีใดได้ครับ
  • Date : 14/3/2561 16:48:00
คำตอบ : วิธีสกัดน้ำมันหอมระเหยส่วนใหญ่ จะใช้วิธีการกลั่นด้วยน้ำหรือการกลั่นด้วยไอน้ำ โดยจะนำสมุนไพรมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำไปสกัดด้วยชุดเครื่องกลั่นด้วยน้ำหรือชุดเครื่องกลั่นด้วยไอน้ำ จะได้น้ำมันหอมระเหยซึ่งอาจมีน้ำปนมา รอให้น้ำมันหอมระเหยแยกจากชั้นน้ำ และแยกชั้นน้ำออก แล้วกำจัดน้ำที่เหลือเพียงเล็กน้อยออกจากน้ำมันหอมระเหยด้วยแมกนีเซียมซัลเฟตหรือโซเดียมซัลเฟต ซึ่งเป็นตัวช่วยดูดน้ำออก และกรองแยกสารดูดน้ำออกจากน้ำมันหอมระเหยอีกครั้ง
ในกรณีที่ต้องการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยเฮกเซนสามารถทำได้ค่ะ เรียกว่าการสกัดด้วยตัวทำละลาย (solvent extraction) อาจทำโดยการแช่สมุนไพรลงในเฮกเซนหรือใช้การสกัดแบบต่อเนื่องด้วย ชุดสกัด soxhlet แต่น้ำมันหอมระเหยที่ได้จะมีสารอื่นๆ ปนออกมาด้วย เช่น เรซิน หรือไขต่างๆ สารสกัดที่ได้ต้องนำมาสกัดด้วยแอลกอฮอล์อีกครั้งเพื่อให้ได้เฉพาะส่วนที่เป็นน้ำมันหอมระเหย จากนั้นจึงกำจัดแอลกอฮอล์ด้วย rotary evaporator
อย่างไรก็ตาม การเลือกวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย ควรตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยชนิดนั้นๆ เสียก่อนว่าเหมาะสมกับวิธีการสกัดแบบใด เช่น หากสารที่ต้องการสามารถทนความร้อนได้ การกลั่นด้วยน้ำหรือการกลั่นด้วยไอน้ำน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่หากสารที่ต้องการไม่สามารถทนความร้อนได้ อาจเลือกวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย การบีบเย็น หรือการดูดซับ เป็นต้น