คำถาม : พืชที่ยับยั้งราขนมปัง
  • พืชชนิดใดบ้างที่ยับยั้งราขนมปังได้เเละใช้กี่ ppm คะ
  • Date : 14/3/2561 16:46:00
คำตอบ : ราส่วนใหญ่ที่ขึ้นบนขนมปังคือ Rhizopus stolonifer พืชที่มีงานวิจัยว่ามีฤทธิ์ยับยั้งราดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีน้ำมันหอมระเหย ตัวอย่างงานวิจัยเช่น สาร carvacrol (พบได้ในใบออริกาโน) ขนาด 0.5 ไมโครลิตร/ลิตร (0.5 ppm) และสาร eugenol (พบได้ในดอกกานพลู ใบกระวาน และใบโหระพา เป็นต้น) ขนาด 1 ไมโครลิตร/ลิตร (1 ppm) สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา R. stolonifera ได้

Ref : Zhou D, Wang Z, Li M, Xing M, Xian T, Tu K. Carvacrol and eugenol effectively inhibit Rhizopus stolonifer and control postharvest soft rot decay in peaches.J Appl Microbiol 2018;124(1):166-78.