คำถาม : ยางพาราสำหรับเครื่องสำอางค์
  • วิธีสกัดยางพาราสำหรับเครื่องสำอางค์
  • Date : 26/2/2561 17:00:00
คำตอบ : มีตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการสกัดยางพาราเพื่อใช้สำหรับเครื่องสำอาง โดยสกัดน้ำมันจากเมล็ดของยางพารา (rubber seed oil) ด้วยวิธี Soxhlet apparatus (เป็นวิธีการสกัดแบบต่อเนื่องโดยใช้ตัวทำละลายซึ่งมีจุดเดือดต่ำ ใช้ความร้อนทำให้ตัวทำละลายใน flask ระเหยขึ้นไป แล้วกลั่นตัวลงมา จนถึงจุดหนึ่งก็จะไหลกลับลงไปใน flask ใหม่ โดยใช้วิธีกาลักน้ำ แล้วกลั่นตัวขึ้นไปใหม่จนสกัดได้หมดจดในที่สุด) และสกัดแยกวิเคราะห์กรดไขมันด้วยวิธี gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) แล้วทดสอบพบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเม็ดสีเมลานิน (antimelanogenesis) แต่เป็นเพียงการทดสอบในระดับเซลล์เท่านั้นค่ะ

Ref :
- Chaikul P, Nattaya Lourith, Kanlayavattanakul M. Antimelanogenesis and cellular antioxidant activities of rubber (Hevea brasiliensis) seed oil for cosmetics. Ind Crops Prod 2017;108:56-62.
- http://www.kpi.msu.ac.th/upload/ag_tor_ref_byval/ag_16_in_1.2.1.2_17(2556).pdf