คำถาม : หูเสือ
  • หูเสือ ถ้านำไปสกัดเอาน้ำมันหอมระเหย ถ้านำมาใช้ในการไล่ยุ่งและฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยหรือไม่ เช่น เป็นสเปย์ แล้วฉีดใส่แขน ใส่ ขา แล้วถ้าใช้มากเกินไปจะเป็นอะไรรึเปล่าเพราะน่าจะมีความเป็นพิษสูง
  • Date : 26/2/2561 16:56:00
คำตอบ : น้ำมันหอมระเหยของเนียมหูเสือ (Plectranthus amboinicus) มีฤทธิ์ในการไล่ยุงและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย แต่เป็นเพียงการทดสอบในห้องทดสอบหรือหลอดทดลองเท่านั้น ถ้าจะสกัดมาใช้งานจริง ควรมีข้อมูลการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับความเป็นพิษหรืออาการข้างเคียงของการใช้เนียมหูเสือเพิ่มเติม รวมทั้งความเข้มข้นของสารสกัดที่เหมาะสมในการไล่ยุง ค่ะ

Ref : Parasitol Res 2017;116:821–25.