คำถาม : รากสามสิบ
  • ทานรากสามสิบไปกระปุกที่ 8 แล้ว มีเลือดออกเยอะมาก ผ่าตัดรังใข่ไปแล้ว ไม่ใด้ทานฮอร์โมนหมอมาหลายเดือนแล้ว อยากทาบว่ารากสามสิบมันคล้ายฮอโมนของหมอหรือป่าวค่ะ ถึงมีเลือดออกค่ะ
  • Date : 23/2/2561 17:12:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยระบุว่า รากสามสิบมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogenic Activity) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง เพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรรากสามสิบ อาจไปรบกวนสมดุลของระดับฮอร์โมนตามปกติได้ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุของอาการดังกล่าว และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์