คำถาม : สารสำคัญจากมะระ
  • อยากถามว่า สารพวก flavonoids alkaloid และ saponins จากมะระใช้ฆ่าเชื้อบนผิวหนังได้ไหมคะ
  • Date : 21/2/2561 16:57:00
คำตอบ : สารสกัดจากมะระอาจมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลชีพ (antimicrobial activity) รวมทั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของผิวหนัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทดสอบในหลอดทดลอง อย่างไรก็ตาม หากมีการติดเชื้อบริเวณผิวหนัง ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อหาสาเหตุว่าติดเชื้อชนิดใด ซึ่งอาจเป็นเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อรา เป็นต้น และจะได้ทำการรักษาอย่างถูกต้องค่ะ

Ref : ฐาน PHARM