คำถาม : มะระ
  • Momordica charantia L. หมายถึง มะระทุกสายพันธุ์ หรือมะระอย่างเดียวคะ
  • Date : 21/2/2561 16:56:00
คำตอบ : มะระจะแบ่งตามลักษณะของผลได้เป็น 2 สายพันธุ์ คือ มะระขี้นก (มะระไทย) และมะระจีน ซึ่งใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันคือ Momordica charantia ชื่อภาษาอังกฤษมีหลายชื่อ เช่น bitter gourd, bitter melon, balsam apple, balsam pear, bitter cucumber มะระขี้นกมีขนาดลูกเล็กกว่ามะระจีน รูปร่างคล้ายกระสวย ผิวเปลือกขรุขระและมีรสขมกว่ามะระจีน

ที่มา: จุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับที่ 33/3 มะระ: ความขมสยบ (เบา) หวาน