คำถาม : การผลิตการบูรแบบง่าย
  • อยากทราบวิธีการผลิตการบูรแบบง่าย ที่ชาวบ้านทำได้จากต้นการบูรค่ะ ต้องใช้ส่วนใดของต้นมาสกัด และต้นการบูรที่อายุ 5 ปี ขึ้นไป หาได้ที่ไหนคะ
  • Date : 21/2/2561 16:39:00
คำตอบ : การบูรเป็นผลึกที่แทรกอยู่ในเนื้อไม้ของต้นการบูร ที่เกิดอยู่ทั่วไปทั้งต้น มักจะอยู่ตามรอยแตกของเนื้อไม้ มีมากที่สุดในแก่นของราก รองลงมาที่แก่นของต้น ส่วนที่อยู่ใกล้โคนต้นจะมีการบูรมากกว่าส่วนที่อยู่สูงขึ้นมา ในใบและยอดอ่อนมีการบูรอยู่น้อย ในใบอ่อนจะมีน้อยกว่าใบแก่ ผงการบูรเป็นเกล็ดกลมเล็ก ๆ สีขาวแห้ง อาจจับกันเป็นก้อนร่วน ๆ แตกง่าย ทิ้งไว้ในอากาศ จะระเหิดไปหมด มีรสร้อนปร่าเมา

การผลิตการบูร จะใช้วิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ (ซึ่งอาจไม่สามารถกลั่นการบูรได้เองภายในครัวเรือน เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ที่เฉพาะ) โดยนำส่วนต่างๆ ของลำต้นและรากการบูรที่มีอายุเกิน 40 ปี มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปกลั่น เมื่อกลั่นจนได้น้ำมันหอมระเหย การบูรจะตกผลึกเป็นก้อนสีขาวๆ แยกออกมาจากน้ำมันหอมระเหย หลังจากนั้นจึงกรองแยกเอาผลึกการบูร (อาจเอามาทำให้บริสุทธิ์โดยการระเหิด) การบูรที่ได้นี้เรียกว่า refined camphor หรือ resublimed camphor แต่ในประเทศอเมริกา จะใช้ใบและยอดอ่อนของต้นที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปแทน แม้จะให้ปริมาณการบูรน้อยกว่า แต่สามารถตัดใบและยอดอ่อนมากลั่นได้ทุกๆ สองเดือน ในปัจจุบันนี้การบูรเกือบทั้งหมดได้จากวิธีการกึ่งสังเคราะห์จากสารตั้งต้น คือ แอลฟา-ไพนีน (alpha-pinene) ที่ได้จากน้ำมันสน

สำหรับต้นการบูรสามารถหาซื้อได้จากแหล่งขายต้นไม้ เช่น ตลาดนัดต้นไม้จตุจักร แต่อายุหรือขนาดของต้นไม้อาจจะไม่มีตามที่ต้องการ เพราะส่วนใหญ่พืชสมุนไพรที่เพาะพันธุ์ขาย จะเป็นต้นขนาดเล็กสำหรับผู้ที่สนใจซื้อไปเพาะเลี้ยงต่อเอง

ที่มา:
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=19
http://www.scimath.org/article-biology/item/502-cinnamomum-camphora
หนังสือ คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 2 เครื่องยาพฤกษวัตถุ, ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงศ์