คำถาม : สมุนไพรลดน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน
  • สมุนไพรอะไรที่ให้ผลในการลดน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้มากกว่าหรือเทียบเท่ายาแผนปัจจุบัน
  • Date : 14/2/2561 16:51:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีงานวิจัยทางคลินิกระบุว่ามีผลในการลดน้ำตาล ได้แก่ มะระขี้นก ผักเชียงดา และใบหม่อน เป็นต้นค่ะ สำหรับผลการทดลองนั้น มีทั้งที่ระบุว่าให้ผลดีกว่าหรือใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบัน และบางการทดลองก็ระบุว่ายาแผนปัจจุบันให้ผลดีกว่าค่ะ เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยเบาหวานควรควบคุมระดับน้ำตาลโดยการรับประทานผักหรือสมุนไพรเป็นอาหารตามปกติ หรือชงเป็นชา (ใบหม่อน) แต่ไม่ควรใช้ในปริมาณสูงเกินไปเพราะอาจไปมีผลทำให้น้ำตาลต่ำลงเกินไปได้ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ