คำถาม : สมุนไพรฆ่ามะเร็ง
  • กินสมุนไพรตัวไหนฆ่ามะเร็งบ้างคะ
  • Date : 12/2/2561 16:48:00
คำตอบ : มีการทดสอบว่าสมุนไพรหลายชนิดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง เช่น เห็ดหลินจือหรือหญ้าปักกิ่ง เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่เป็นเพียงการทดสอบในหลอดทดลองหรือสัตว์ทดลองเท่านั้น สำหรับการใช้สมุนไพรเพื่อลดอาการของมะเร็งในทางคลินิกนั้น ต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป อย่างไรก็ตาม การรักษามะร็งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของมะเร็ง ระยะความรุนแรงของมะเร็ง ความแข็งแรงของตัวผู้ป่วยเอง หรือการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยแต่ละคน ผู้ป่วยควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ