คำถาม : คนมีโรคประจำตัวรับประทาน warfarin
  • อยากสอบถามคะ กรณีคนมีโรคประจำตัวทาน warfarin 3 mg มีโรคความดันสูง หลอดเลือดสมองตีบ กระเทียมดำ ทานได้ไหมคะ คนที่ทานสูงอายุแล้วคะ
  • Date : 12/2/2561 16:44:00
คำตอบ : มีข้อควรระวังระบุว่า ไม่ควรใช้กระเทียมในผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin, coumarin และ aspirin เป็นต้น เนื่องจากกระเทียมมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ซึ่งจะไปเสริมฤทธิ์ของยาเหล่านี้ สำหรับกระเทียมดำหรือกระเทียมที่ผ่านการบ่ม ก็พบว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกาะเกลุ่มของเกล็ดเลือดเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่ามีบางงานวิจัยระบุว่าอาจจะมีความปลอดภัยในผู้ที่ใช้ยาวาร์ฟาริน แต่ข้อมูลงานวิจัยยังมีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน หากต้องการใช้ยาสมุนไพร ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ค่ะ