คำถาม : การใช้น้ำมันหมู
  • ใช้น้ำมันหมู ผัดทอดได้ไหม (เจียวเอง)
  • Date : 9/2/2561 16:43:00
คำตอบ : น้ำมันหมูสามารถใช้ได้ทั้งทอดและผัดค่ะ เนื่องจากน้ำมันหมูประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัว และไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง ซึ่งมีความคงตัวภายใต้ความร้อนสูงกว่าน้ำมันพืชชนิดที่ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนสูงซึ่งไม่เหมาะกับการใช้ทอด