คำถาม : สมุนไพรที่ detox
  • ปรึกษาสมุนไพรที่ detox แจ้งว่า ทานแล้วขับถ่ายดี ไม่มีอุจจาระตกค้าง ประเภทนี้ทานแล้วมีอันตรายต่อร่างกายไหมคะ ทานแล้วเกิดอาการเคยชินหรือเปล่า หมายถึงต้องทานถึงจะขับถ่าย ไม่ทานจะถ่ายไม่ออก รบกวนให้ความเห็นด้วยค่ะ
  • Date : 9/2/2561 16:39:00
คำตอบ : ไม่แน่ใจว่าสมุนไพรที่ detox นั้นประกอบด้วยสมุนไพรตัวใด จึงยังบอกไม่ได้ว่าหากรับประทานแล้วจะเกินอันตรายหรือไม่ แต่น่าจะประกอบด้วยพวกไฟเบอร์ และสารหรือสมุนไพรที่กระตุ้นการขับถ่าย ซึ่งจะมีคุณสมบัติเหมือนยาระบายดังนั้นหากใช้เป็นประจำ ลำไส้จะเกิดความเคยชินจากการะกระตุ้น ทำให้ไม่สามารถขับถ่ายได้เองหากไม่ได้รับประทาน ดังนั้นหากร่างกายมีการขับถ่ายเป็นปกติในแต่ละวัน ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาหรือสมุนไพรใดๆ ในการ detox เพื่อช่วยในการขับถ่าย อย่างไรก็ตามอาการท้องผูกอาจเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนเอง เช่น การขับถ่ายไม่เป็นเวลา การรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใย ดังนั้นการแก้ไขพฤติกรรมจึงเป็นการป้องกันและการรักษาท้องผูกที่ดีที่สุด เช่น หากขับถ่ายไม่เป็นเวลา ควรแก้โดยฝึกนิสัยตนเองให้พยายามถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา โดยต้องทำให้เคยชินและเป็นประจำทุกวัน หากอยากถ่ายควรรีบถ่าย หมั่นออกกำลังกาย โดยเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้อง ดื่มน้ำสะอาดให้มากพอ รับประทานผักและผลไม้เป็นประจำทุกวันหรือทุกมื้อเพื่อเพิ่มกากใยและช่วยกระตุ้นการขับถ่ายค่ะ สำหรับสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้มีหลายชนิด เช่น ชุมเห็ดเทศ มะขามแขก แมงลัก และตรีผลา ซึ่งแนะนำว่าให้ใช้เป็นครั้งคราวเมื่อมีอาการเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการใช้สมุนไพรบางชนิด เช่น การใช้มะขามแขกติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เอนไซม์ในตับสูงขึ้น รวมทั้งอาจทำให้เกิดอาการตับบกพร่องและไตวายเฉียบพลัน ดังนั้นจึงไม่ควรใช้บ่อยๆ หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน และผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับตับและไตควรหลีกเลี่ยง หรือใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น