คำถาม : คุณสมบัติเคอม่าแม็ก
  • เคอม่าแม็กมีคุณสมบัติรักษาอะไรครับผม
  • Date : 31/1/2561 17:08:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวระบุว่ามีสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชันเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งมีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีส่วนประกอบอื่นๆ และไม่ทราบถึงปริมาณหรือสัดส่วนที่แน่ชัด จึงไม่อาจยืนยันหรือบอกได้ว่าจะสามารถบรรเทาอาการได้หรือไม่ ทั้งนี้ จากข้อมูลคู่มือการใช้สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ระบุไว้ว่า การรับประทานขมิ้นชันเพื่อบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ต้องรับประทานในรูปแบบแคปซูลที่มีสารสำคัญ คือ curcuminoids ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก และน้ำมันระเหยง่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก ครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอนค่ะ