คำถาม : ดีบัว
  • ดีบัว สามารถลดความดันโลหิตสูงได้ไหมครับ
  • Date : 31/1/2561 17:07:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า สารสกัดน้ำและสารสกัดแอลกอฮอล์จากดีบัวมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต แต่งานวิจัยดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง ยังไม่มีการศึกษาในคน จึงไม่สามารถยืนยันและระบุถึงขนาดที่ใช้ได้ค่ะ