คำถาม : เพชรสังฆาต ขมิ้นชัน น้ำเจียวกู้หลานและดอกคำฝอย
  • 1. เพชรสังฆาต (แคปซูล) ขมิ้นชัน (แคปซูล) และ น้ำเจียวกู้หลานและดอกคำฝอย (กล่อง 250 ml) สามารถทานร่วมกันได้หรือไม่ครับ มีข้อห้ามหรือข้อควรระวังอย่างไรบ้างครับ
    2. จากข้อ 1 ทั้ง 3 อย่างนั้น หากต้องการทานต่อเนื่อง (มากกว่า 1 เดือน) รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าควรวางแผนการทานอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยต่อตับ/ไต (เช่น ทานได้ x วัน พัก x วัน จึงเริ่มทานใหม่ได้)

  • Date : 31/1/2561 17:06:00
คำตอบ : 1. จากการสืบค้นข้อมูล ยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่างพืชสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดดังที่กล่าวมาค่ะ
2. วิธีการรับประทาน อ้างอิงจากคู่มือการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555
- ขมิ้นชัน รับประทานครั้งละ 500 มก. – 1 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน เพื่อบรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ เมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดใช้ยา ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 1 เดือน และควรใช้เมื่อมีอาการของโรคไม่แนะนำใช้เพื่อป้องกันโรค มีข้อห้ามใช้ คือ ห้ามใช้ในผู้ที่ท่อน้ำดีอุดตัน หรือผู้ที่ไวต่อยานี้ และข้อควรระวัง คือ ระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
- เพชรสังฆาต มี 2 ตำรับ
ตำรับที่ 1 แคปซูลผงยา 100 กรัม (ประกอบด้วยเถาเพชรสังฆาต 70 กรัม รากอัคคีทวาร 20 กรัม โกศน้ำเต้า 10 กรัม) รับประทานครั้งละ 1.2 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
ตำรับที่ 2 แคปซูลผงยา 85 กรัม (ประกอบด้วยเถาเพชรสังฆาต 50 กรัม กะเม็ง 15 กรัม โกศน้ำเต้า 10 กรัม หัวกระชาย 10 กรัม) รับประทานครั้งละ 500 มล.-1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที

ทั้งสองตำรับแนะนำให้รับประทานเพื่อรักษาอาการเท่านั้น เมื่ออาการดีขึ้นแล้วให้หยุดใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด

ส่วนน้ำเจียวกู้หลานและดอกคำฝอย แนะนำให้ดื่มตามฉลากแนะนำปริมาณการบริโภคที่ข้างกล่องค่ะ
โดยทั่วไป ไม่ควรใช้สมุนไพรติดต่อกันเป็นเวลานานๆ หากจำเป็นหรือมีความประสงค์ที่จะใช้สมุนไพรเป็นเวลานาน ควรมีการตรวจร่างกายทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการใช้สมุนไพรเป็นระยะๆ ได้แก่ ตรวจการทำงานของตับ เช่น ตรวจเอนไซม์ตับ ( AST, ALT) การทำงานของไต (BUN, Cr) ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด

อ่านเพิ่มเติมได้จาก
1.บัญชียาหลักแห่งชาติ
2.บทความข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร http://tinyurl.com/pxllw3o