คำถาม : ยาแก้หรือป้องกันเบาหวาน
  • ขอยาแก้หรือป้องกันเบาหวานคะ
  • Date : 26/1/2561 16:56:00
คำตอบ : พืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดมีหลายชนิดเช่น ฟ้าทะลายโจร กระเทียม หอม ฝรั่ง เป็นต้น ซึ่งรายงานการวิจัยส่วนใหญ่ทำในสัตว์ทดลอง ส่วนรายงานการวิจัยทางคลินิกที่แสดงผลดังกล่าว เช่น
1) ว่านหางจระเข้ ทำการทดลองโดยให้น้ำว่านหางจระเข้ความเข้มข้น 80% ขนาด 1 ข้อนโต๊ะ วันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและก่อนนอน ร่วมกับยาแผนปัจจุบันglibenclamide 5 มก. จำนวน 2 เม็ด เป็นเวลา 42 วัน พบว่ามีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดีกว่าการใช้ glibenclamide 5 มก. จำนวน 2 เม็ด เพียงอย่างเดียว
2) มะระขี้นก มีรายงานว่าการใช้ผลสดขนาด 50 กรัม/วัน มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด แต่ห้ามรับประทานผลสุก (สีส้มแดง) เพราะมีพิษและทำให้คลื่นไส้อาเจียน และการให้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รับประทานผงแห้งผลมะระขี้นกขนาด 5 ก. แบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 21 วัน พบว่าสามารถระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 25%
3) กระเทียม มีรายงานว่าว่าผู้ป่วยเบาหวานรับประทานกระเทียมผงขนาด 800 มก./วัน นาน 4 สัปดาห์ มีผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง
4) ปัญจขันธ์ มีรายงานว่า เมื่อให้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รับประทานชาชงใบปัญจขันธ์ ขนาด 6 ก./วัน (วันละ 2 ครั้งๆ ละ 3 ก.) ก่อนอาหารเช้าและเย็น 30 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้
5) หม่อน มีรายงานว่าการรับประทานผงใบหม่อน ขนาด 1.8 ก. วันละ 3 ครั้ง ร่วมกับน้ำ เป็นเวลา 3 เดือนพบว่าผู้ป่วยเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลและค่าระดับน้ำตาลสะสมลดลง ขณะที่ในคนปกติจะไม่มีผล