คำถาม : การสกัดแทนนินจากเปลืกกล้วย
  • วิธีการสกัดแทนนินจากเปลืกกล้วยอย่างง่าย ทำได้อย่างไร
  • Date : 26/1/2561 16:54:00
คำตอบ : 1. ชั่งตัวอย่างพืช 5 กรัม เติม 50% เอทานอล จำนวน 50 มล. ต้มบนอ่างอังไอน้ำด้วยวิธี reflux (การสกัดแบบไหลย้อนกลับ) นาน 30 นาที
2. กรองเก็บสารละลายที่ได้ (filtrate)
3. ระเหย filtrate ให้เกือบแห้งบนอ่างอังไอน้ำ
4. ละลายสารสกัดด้วยน้ำกลั่น 50 มล. โดยใช้ความร้อนช่วย จากนั้นกรองผ่านกรวยบุชเนอร์ (buchner funnel) โดยใช้แรงดูดจากสุญกาศ (suction) และใช้สารช่วยกรอง (filter aid)
5. เติม 10% sodium chloride 1 มล. กรองเก็บ filtrate ไว้ทดสอบ
สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก วารสารเกษตรศาสตร์ ปี 2537 เล่มที่ 28 หน้า 578-586 ซึ่งเป็นรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการสกัดสารแทนนินจากเปลือกกล้วย โดย วิภา สุโรจนะเมธากุล และ ชิดลม ฮิรางะ