คำถาม : ข้อเข่าเสื่อม
  • เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อม ถ้าหากใช้เมล็ดลำไยทุบประมาณที่ 20 เม็ดแช่หล้าขาวหนึ่งขวดซักสองขวดซักสอง - สามอาทิตย์แล้วนำมากินทุกวัน ก่อนนอนจะช่วยเรื่องปวดเข่าและรักษาข้อเข่าเสื่อมได้ไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ
  • Date : 24/1/2561 16:53:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล การใช้ประโยชน์จากเมล็ดลำไยเพื่อบรรเทาอาการโรคข้อเข่าเสื่อมพบว่า สารสกัดจากเมล็ดลำไยมีฤทธิ์ยับยั้งสารกระตุนการอักเสบ IL-1E ซึ่งทําใหเกิดการเสื่อมสลายของเซลลกระดูกขอเขาได้จริง แต่งานวิจัยดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง อีกทั้งผลิตภัณฑ์จากเมล็ดลำไยที่ระบุว่าใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดข้อ ก็เป็นเพียงการใช้ทาภายนอกเท่านั้น ยังไม่มีการศึกษาหรือรายงานความปลอดภัยในการนำมารับประทาน จึงไม่แนะนำให้รับประทานค่ะ