คำถาม : ใบหม่อน
  • ผมสมใจเรื่องใบหม่อน อยากถามปริมาณการกิน เนื่องจากแคปซูลที่มีน้ำหนัก 250 มก. ผมก็ต้องครั้งละ 8 เม็ดต่อมื้อ วันละ 24 เม็ดใช่ไหม
  • Date : 24/1/2561 16:49:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ขนาดรับประทานของยาเม็ดแคปซูลผงใบหม่อนที่ระบุในรายงานวิจัยว่าสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานคือ วันละ 3-5.4 กรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง (ครั้งละ 1-1.8 กรัม) ดังนั้น แคปซูลใบหม่อนน้ำหนัก 250 มก. ให้รับประทานครั้งละ 4-8 เม็ดต่อมื้อ รวมหนึ่งวันรับประทาน 12-24 เม็ดค่ะ และต้องระมัดระวังเมื่อใช้ร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือด เพราะอาจจะไปเสริมฤทธิ์ของยา ทำให้น้ำตาลในเลือดลดต่ำลงมากได้

Ref : “ใบหม่อนกับโรคเบาหวาน” จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 32 ฉบับที่ 1