คำถาม : สมุนไพรแห้ง
  • ยาสมุนไพรจีน ชื่อ เส็กตี่ อบแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน แต่ไม่ได้ระบุวันหมดอายุไว้ ไม่ทราบว่าจะเก็บไว้ได้นานสักกี่ปีครับ และพวกสมุนไพรแห้งจะดูอย่างไรว่ายังสามารถนำมาปรุงรับประทานได้อีกหรือไม่ กรณีที่ไม่ได้ระบุวันหมดอายุ ขอบคุณครับ
  • Date : 19/1/2561 16:48:00
คำตอบ : อายุการเก็บรักษาสมุนไพร ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการเก็บ ภาชนะบรรจุ และ ความชื้น ลม เป็นต้นโดยทั่วไปสมุนไพรแห้งควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และไม่ควรเก็บนานเกิน 2 ปี หรือสามารถเก็บในตู้เย็น ช่องธรรมดาหรือแช่แข็ง จะเก็บได้นานขึ้น การสังเกตว่าสมุนไพรว่าเสื่อมสภาพหรือไม่ ให้ดูจากสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไป รวมถึงการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เช่น เชื้อราต่างๆ เป็นต้น