คำถาม : ต้นสาละ
  • ต้นสาละ ยางสามารถรักษาสมานแผลได้จริงไหม ผล แก้ท้องเสียได้จริงไหม และถ้านำมารักษาได้ทำอย่างไรบ้าง พอดีที่โรงเรียนกำลังพาเด็กๆ เรียนเรื่องต้นสาละค่ะ
  • Date : 19/1/2561 16:47:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับต้นสาละ (Shorea robusta) พบว่า ยางของต้นสาละ มีสรรพคุณทางยาพื้นบ้าน ใช้เป็นยาสมานแผล ห้ามเลือด แก้โรคผิวหนัง ตุ่ม พุพอง ผล ใช้แก้โรคท้องเสีย ท้องร่วง ส่วนการรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า ยางจากต้นสาละอินเดีย มีฤทธิ์ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น (1) แต่งานวิจัยดังกล่าวเป็นยังเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง ส่วนฤทธิ์แก้ท้องเสีย ยังไม่พบรายงานการวิจัยค่ะ

Ref :
1. Yaseen Khan M, Ali SA, Pundarikakshudu K. Wound healing activity of extracts derived from Shorea robusta resin. Pharm Biol. 2016;54(3):542-8.