คำถาม : การสกัดสมุนไพร
  • 1. วิธีAgar well แตกต่าง Agar disc อย่างไรคะ
    2. สารสกัดสมุนไพรทำไมเอทานอลถึงให้ %yieldมากว่าสารสกัดด้วยน้ำคะ

  • Date : 19/1/2561 16:45:00
คำตอบ : 1. วิธี agar well diffusion เป็นการเจาะหลุมบนเจลเลี้ยงเชื้อ เพื่อหยดสารที่ต้องการทดสอบลงไป จากนั้นนำไปบ่ม และอ่านผลโดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของ inhibition zone ส่วน วิธี disc diffusion ทำโดยการวางกระดาษกรองที่จุ่มสารที่ต้องการทดสอบบนจานอาหารเลื้องเชื้อจุลินทรีย์ หลังจากบ่มทิ้งไว้ยาหรือสารเคมีจะค่อย ๆ แพร่ไปในอาหาร และออกฤทธิ์ฆ่าจุลินทรีย์ในบริเวณที่มีความเข้มข้นของยามากพอ ทําให้เกิดบริเวณวงใส (Clear zone)

2. การสกัดสารสำคัญออกจากพืชแต่ละชนิดมีวิธีการจำเพาะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางเคมีของสารที่ต้องการสกัด โดยทั่วไปในการเลือกตัวทำละลายจะพิจารณาจากคุณสมบัติความมีขั้วที่คล้ายคลึงของสารที่ต้องการสกัดและตัวทำละลาย โดยตัวทำละลายต้องละลายสารที่ต้องการออกมากที่สุดและไม่ละลายสารที่ไม่ต้องการออกมา (selectivity) เอทานอล จัดเป็นสารกลุ่มที่มีขั้วปานกลาง สามารถสกัดได้ทั้งสารที่มีขั้วและสารที่ไม่มีขั้วออกมาได้ มีความสามารถละลายสารได้กว้างขวาง และค่อนข้างปลอดภัยกว่าตัวทำละลายชนิดอื่น จึงนิยมใช้ในการสกัดสารเบื้องต้น