คำถาม : วิธีการเก็บรักษาสารสกัดจากธรรมชาติ
  • อยากทราบวิธีการเก็บรักษาสารสกัดจากธรรมชาติ (จะนำมาทำลิปค่ะ)
  • Date : 5/1/2561 15:11:00
คำตอบ : วิธีการเก็บรักษาสารสกัดสมุนไพรขึ้นอยู่กับรูปแบบและชนิดของสารสำคัญในสมุนไพร ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นในรูปแบบของเหลวและมีสารสำคัญเช่น วิตามินซี จะต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาดและมิดชิดหรือต้องเป็นขวดสีชาเพื่อป้องกันแสง และต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 4 อาศาเซลเซียส ดังนั้นคุณต้องทราบรายละเอียดหรือระบุถึงสารสกัดจากธรรมชาติที่คุณต้องการนำมาทำลิปสติกให้ได้ก่อน จึงจะสามารถแนะนำถึงวิธีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมได้ค่ะ