คำถาม : น้ำมันหอมระเหยจากส้มโอ
  • การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากส้มโอแบบไหนที่ไม่ทำให้น้ำมันมีกลิ่นเหม็น
  • Date : 5/1/2561 15:07:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอโดยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำและใช้ซิลิก้าเจลเป็นตัวดูดซับ จะช่วยลดกลิ่นเหม็นของน้ำมันหอมระเหยได้ และการเก็บน้ำมันหอมระเหยที่กลั่นได้จากเปลือกส้มโอเป็นเวลามากกว่า 2 เดือน จะช่วยเจือจางกลิ่นเหม็นลงได้ค่ะ