คำถาม : ฟ้าทะลายโจรและเถาว์วัลย์เปรียง
  • สวัสดีค่ะ ขอสอบถามค่ะ
    1. ฟ้าทะลายโจร รับประทานก่อนหรือหลังอาหารคะ แล้วผลต่างกันมั้ยคะระหว่างกินก่อน/หลังอาหาร
    2. เถาว์วัลย์เปรียง รับประทานก่อนหรือหลังอาหารคะ มีผลระคายเคืองกระเพาะอาหารต่างกันมั้ยคะ

  • Date : 28/12/2560 16:32:00
คำตอบ : 1. ตามคำแนะนำในบัญชียาหลักแห่งชาติระบุให้รับประทานฟ้าทะลายโจรหลังอาหาร และยังไม่มีการเปรียบเทียบการรับประทานฟ้าทะลายโจรก่อนและหลังอาหารว่ามีฤทธิ์ต่างกันหรือไม่ แต่โดยปกติแล้วยาจะได้รับการแนะนำให้รับประทานก่อนหรือหลังอาหารขึ้นอยู่กับกลไกการออกฤทธิ์ ความสามารถในการทนทานต่อกรดและน้ำย่อยในกระเพาะ รวมถึงอาการข้างเคียงหลังการรับประทาน เช่น อาการระคายเคืองกระเพาะอาหารหลังการรับประทาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อฤทธิ์ของยา จึงอยากแนะนำให้รับประทานตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดค่ะ

2. เนื่องจากเถาวัลย์เปรียงอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร คำแนะนำในบัญชียาหลักแห่งชาติระบุให้รับประทานเถาวัลย์เปรียงหลังอาหารทันที เพื่อช่วยลดอาการข้างเคียงนี้ และหากรับประทานก่อนมื้ออาหารอาจทำให้กระเพาะระคายเคืองมากเกินไป อาจก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารตามมาได้ค่ะ