คำถาม : ตรีเกสรมาศ
  • สอบถามตรีเกสรมาศ เป็นบัญชียาสมุนไพรหลักแห่งชาติ เคยมีการเก็บข้อมูลการใช้หรือข้อมูลพิษวิทยามาก่อนไหมครับ แล้วถ้ายาตรีเกสรมาศผลิตแบบไม่มีอย. แต่โรงงานผ่านมาตรฐาน ISO ผลิตใช้แค่ในคลินิกนั้นๆ จะมีความปลอดภัยไหมครับ
  • Date : 25/12/2560 16:20:00
คำตอบ : ตำรับตรีเกสรมาศ ประกอบด้วย เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวง ลูกมะตูมอ่อน หนักสิ่งละ 30 กรัม เป็นตำรับยาที่บรรจุอยู่ในบัญชียาจากสมุนไพร ในหมวดของยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ กลุ่มอาการบำรุงธาตุ ปรับธาตุ ซึ่งสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักนี้ จะต้องผ่านเกณฑ์การศึกษาด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ หรือมีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วจึงจะประกาศใช้ในบัญชีนี้ได้

แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของความปลอดภัยของตำรับ และกระบวนการผลิตเพื่อจำหน่ายในคลินิกเป็นสิ่งที่แยกกัน กล่าวคือตำรับตรีเกสรมาศมีความปลอดภัย เมื่อเลือกใช้สูตรตามที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาถูกต้อง และใช้ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายนั้นจำเป็นต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาติกับทาง อย. เท่านั้นจึงจะสามารถจำหน่ายได้