คำถาม : วิธีทดสอบสาร Linalool และ Geraniol
  • สาร Linalool และ Geraniol มีวิธีทดสอบอย่่างไรคะ ว่า ในสารนั้นๆ จะมี linalool หรือ geraniol
  • Date : 22/12/2560 16:17:00
คำตอบ : สามารถตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบกับสารสกัดมาตรฐาน ด้วยวิธี Thin Layer Chromatography (TLC), Gas Chromatography (GC) หรือใช้ Gas Chromatography-mass spectrometry (GC-MS) เป็นต้น