คำถาม : สกัดสารจากว่านตาลเดี่ยว
  • ว่านตาลเดี่ยวแบบบด จะเอามาทำสบู่ + ครีม โดยวิธีไหนดีคะ
  • Date : 22/12/2560 16:16:00
คำตอบ : ว่านตาลเดี่ยว หรือหญ้าดอกคำ พบสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการนำมาทำเป็นเครื่องสำอางเป็นสารกลุ่มกลัยโคไซด์ (glycosides) ซึ่งในการทดสอบนั้นใช้ทั้งสารสกัดน้ำ และสารสกัดแอลกอฮออล์ และเมื่อได้สารสกัดสกัดออกมาแล้ว ควรนำไประเหยเอาตัวทำละลายออก เหลือเพียงสารสกัดเข้มข้น ก่อนนำสารสกัดเหล่านี้ไปผสมในสบู่หรือครีมตามอัตราส่วนต่อไป อย่างไรก็ตามการเลือกว่าจะใช้ตัวทำละลายชนิดใดในการสกัดสาร ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำสารสกัดไปใช้ต่อไป ในกรณีที่ต้องการนำไปใช้เป็นส่วนผสมในสบู่หรือครีม อาจเลือกการสกัดด้วยน้ำร้อน เนื่องจากเป็นตัวทำละลายที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนัง และสามารถเข้าได้กับส่วนผสมในสบู่และครีมได้โดยไม่ต้องระเหยน้ำออก หรือหากต้องการสารสกัดเข้มข้นก็สามารถระเหยน้ำออกเพียงบางส่วนได้ค่ะ